หน้าที่ของรูปเบี่ยงบังที่ปรากฏในสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิวขาวบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (THE FUNCTIONS OF HEDGES APPEARING IN SKIN WHITENING SUPPLEMENT ADVERTISEMENTS ON FACEBOOK FANPAGES)

Authors

  • สุภาภรณ์ คงทน Srinakharinwirot University.

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-29