หน้าที่ของรูปเบี่ยงบังที่ปรากฏในสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิวขาวบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (THE FUNCTIONS OF HEDGES APPEARING IN SKIN WHITENING SUPPLEMENT ADVERTISEMENTS ON FACEBOOK FANPAGES)

Authors

  • สุภาภรณ์ คงทน Srinakharinwirot University.

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-29

How to Cite

คงทน ส. (2022). หน้าที่ของรูปเบี่ยงบังที่ปรากฏในสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิวขาวบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (THE FUNCTIONS OF HEDGES APPEARING IN SKIN WHITENING SUPPLEMENT ADVERTISEMENTS ON FACEBOOK FANPAGES). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 14(27), 160–176. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14494