กระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบัติเหตุทางถนนรายใหญ่ และความสามารถในการนำเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (DATA EXTRACTION PROCESS OF ROAD MAJOR ACCIDENT REPORTS AND USABILITY TESTING OF INFORMATION PRESENTATION BY DATA VISUALIZATION ON WEBSITE)

Authors

  • จักรินทร์ สันติรัตนภักดี Srinakharinwirot University.

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-29

How to Cite

สันติรัตนภักดี จ. (2022). กระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบัติเหตุทางถนนรายใหญ่ และความสามารถในการนำเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (DATA EXTRACTION PROCESS OF ROAD MAJOR ACCIDENT REPORTS AND USABILITY TESTING OF INFORMATION PRESENTATION BY DATA VISUALIZATION ON WEBSITE). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 14(27), 14–34. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14483