การใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการบริการสารสนเทศ

Main Article Content

กันยารัตน์ เควียเซ่น

Abstract

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน ทำให้พฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน  โดยปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นห้องสมุดต่าง ๆ จึงได้พัฒนาบริการสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้ของตน ซึ่งการพัฒนาบริการสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่  มีทั้งเหตุผลที่สนับสนุน และอุปสรรคของการให้บริการสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่    บทความนี้จะแนะนำถึงลักษณะของบริการสารสนเทศที่สามารถพัฒนาผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ตลอดจนเหตุผลที่ส่งผลให้การพัฒนาบริการสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีดังกล่าวประสบความสำเร็จ  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เควียเซ่น ก. (2013). การใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการบริการสารสนเทศ. บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3219
Section
Academic Articles