รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Authors

  • รูปแบบการจัดพิมพ์ บทความวิจัย Srinakharinwirot University.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

รูปแบบการจัดพิมพ์ บทความวิจัย, Srinakharinwirot University.

Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2018-01-04

How to Cite

บทความวิจัย ร. (2018). รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 9(18), 282. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9688

Issue

Section

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย