วินัย ปฐมวัย...เรื่องใหญ่ที่ไม่เคยตกยุค (DISCIPLINE IN EARLY CHILDHOOD…THINGS NEVER OUT OF DATE)

Authors

  • Duangta Kookasemkit Srinakharinwirot University.

Abstract

วินัยเป็นปัจจัยสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม การปลูกฝังวินัยควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย แนวทางและวิธีการในการปลูกฝังวินัยควรสอดคล้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคำสำคัญ: วินัย ปฐมวัยDiscipline is one of the most important factors which bring harmony to the society. Discipline, to shine effectiveness, must be instilled since early childhood. Process and techniques should be based on child development and natural learning process.Keywords: Discipline, Early Childhood

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Duangta Kookasemkit, Srinakharinwirot University.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

Downloads

Published

2012-09-22

How to Cite

Kookasemkit, D. (2012). วินัย ปฐมวัย.เรื่องใหญ่ที่ไม่เคยตกยุค (DISCIPLINE IN EARLY CHILDHOOD…THINGS NEVER OUT OF DATE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(8, July-December), 190–201. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/2510