คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Authors

  • คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย Srinakharinwirot University.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-29

How to Cite

บทความวิจัย ค. (2022). คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(27, January-June), 219–224. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14500

Issue

Section

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย