โรคซึมเศร้าและอาหารในชีวิตประจำวันที่มีแนวโน้มในการต้านโรคซึมเศร้า (Depression and daily foods with antidepressive potentials)

Authors

  • ปวีณา รัตนเสนา

Keywords:

โรคซึมเศร้า สาเหตุทางกายภาพ อาหารในชีวิตประจำวัน แนวโน้มในการต้านโรคซึมเศร้าdepression, physiological causes, daily foods, antidepressive potentials

Abstract

การมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงย่อมมาพร้อมกับสภาพจิตใจที่ดี แต่ในปัจจุบันการดำเนินชีวิตแบบสมัยใหม่ ทำให้ประชากรหลากหลายกลุ่มมีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้ามากขึ้น โรคซึมเศร้าเป็นอาหารทางจิตที่ซับซ้อนและตรวจวินิจฉัยได้ยากและมีหลายสาเหตุของการเกิดโรค ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงสาเหตุทางร่างกายที่ถูกพบว่าส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้า ได้แก่ การขาดการดูแลด้านสุขภาพ (โรคอ้วน, การรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ, การขาดการออกกำลังกาย, การไม่ได้รับแสงแดดและการนอนหลับอย่างไม่เพียงพอ), ความผิดปกติของการแสดงออกของไซโตไคน์ที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบและระดับความเครียดออกซิเดชัน และความผิดปกติของระดับ Gamma-aminobutyric acid (GABA) นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง แนวทางในการรับประทานอาหารบางชนิดที่มีผลช่วยในการบรรเทาโรคซึมเศร้า ได้แก่ กรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า 3, GABA, สารต้านอนุมูลอิสระ, วิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ต่อการปกป้องสุขภาพไม่ให้มีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าHealthy body always comes together with healthy mind. However, modern lifestyle has increased the risk of depression in a variety of populations. Depression is a complicated psychological disorder that is not only extremely difficult to diagnose, but also has a number of etiological factors. In this review, the physiological causes of depression are described, including lack of health maintenances (obesity, malnutrition, inadequate exercise, insufficient sunlight absorption and sleep deprivation), over-expression of pro-inflammatory cytokines, oxidative stress and abnormal level of gamma-aminobutyric acid (GABA). In addition, some types of foods that have been found to alleviate the symptoms of depression (polyunsaturated fatty acid omega-3, GABA, antioxidants, vitamins and minerals) are also described in this review, which hopefully can be beneficial for health protection against the risk of depression. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-12-29

How to Cite

รัตนเสนา ป. (2012). โรคซึมเศร้าและอาหารในชีวิตประจำวันที่มีแนวโน้มในการต้านโรคซึมเศร้า (Depression and daily foods with antidepressive potentials). Science Essence Journal, 28(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/sej/article/view/2936