ห้องสมุดมือถือ

Main Article Content

สุนันทา วงศ์ชาลี
สุรดา สุวรรณปักษ์

Abstract

ห้องสมุดหลายแห่งได้ปรับบทบาทและพัฒนางานบริการต่าง ๆ ให้ผู้ใช้สามารถเข้าสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศต่าง ๆ ได้บนอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แบบชาญฉลาด ไอแพด ไอโฟน แท็บเล็ต และเน็ตบุ๊ค หรือที่เรียกว่า ห้องสมุดมือถือ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการของห้องสมุดได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งบริการห้องสมุดที่พัฒนาเหล่านี้สามารถรองรับกับการดำเนินชีวิตแนวใหม่ของคนในสังคมในยุคเทคโนโลยีมือถือ นอกจากนี้บทความได้นำเสนอผลการสำรวจความต้องการโปรแกรมประยุกต์ของผู้ใช้ห้องสมุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วงศ์ชาลี ส., & สุวรรณปักษ์ ส. (2013). ห้องสมุดมือถือ. บรรณศาสตร์ มศว, 5(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3030
Section
Academic Articles