ทัศนคติในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี (ATTITUDE TOWARDS VACCINATION IN AGING AT ELDERLY HEALTHCARE CENTER, CHONBURI)

Authors

  • จิดาภา ภูวกรกุลวุฒิ Srinakharinwirot University.

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-29

How to Cite

ภูวกรกุลวุฒิ จ. (2022). ทัศนคติในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี (ATTITUDE TOWARDS VACCINATION IN AGING AT ELDERLY HEALTHCARE CENTER, CHONBURI). Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 14(27), 13–23. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14505