รูปแบบการสื่อสารของมิวสิควิดีโอทางยูทูบกับปรากฎการณ์ 100 ล้านวิว

Authors

  • อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์
  • รัตนวดี เศรษฐจิตร

Keywords:

รูปแบบการสื่อสาร, มิวสิควิดีโอ, ยูทูบ, 100 ล้านวิว, Communication model, music videos, Youtube, 100 million views, phenomenon

Abstract

A Communication model of music videos on Youtube with 100 million views phenomenonบทคัดย่อ การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารของมิวสิควิดีโอทางยูทูบกับปรากฎการณ์ 100 ล้านวิว” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามิวสิควิดีโอที่ได้รับความนิยม ช่วงปี พ.ศ.2552- พ.ศ.2561 โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบศิลปิน แนวเพลง เนื้อหาของมิวสิควิดีโอและค่ายเพลง โดยใช้ข้อมูลจากมิวสิควิดีโอเพลงไทยที่เผยแพร่ผ่านยูทูบตั้งแต่ปี 2552-2561 ที่มียอดวิวมากกว่า 100 ล้านวิว รวมทั้งสิ้น 172 เพลง โดยผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นับยอดวิวถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากการศึกษาพบว่า ยอดวิวมิวสิควิดีโอทางยูทูบมียอดสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ปีแรก คือ ปี 2552 ที่ปรากกฎมิวสิควิดียอดวิว 100 ล้านวิว สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว สามารถรับชมย้อนหลังได้ ดูซ้ำได้เท่าที่ต้องการ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาและสถานที่ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยรูปแบบของศิลปินที่ได้รับความนิยมมีมิวสิควิดีโอยอดวิวมากกว่า 100 ล้านวิว คือรูปแบบศิลปินเดี่ยวจากค่ายอิสระหรือไม่สังกัดค่ายใดๆ เนื่องจากสามารถออกแบบแนวทางการทำงานได้อย่างอิสระ เมื่อศึกษาเจาะลงไปถึงศิลปินที่ประสบความสำเร็จมีมิวสิควิดีโอที่ยอดวิวมากกว่า 100 ล้านวิวสูงที่สุดคือ 6 เพลง ได้แก่วง Cocktail และ วง Labanoon โดยศิลปินทั้งสองกลุ่มนี้เป็นศิลปินประเภทกลุ่ม และมีต้นสังกัด คือ Genie record จากบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ส่วนแนวเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ 1.แนวเพลงป๊อบ 2.แนวเพลงผสม เป็นแนวเพลงป็อปผสมร็อค 3.แนวเพลงลูกทุ่ง และที่น่าสนใจคือ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มิวสิควิดีโอเพลงลูกทุ่งมียอดวิวมากกว่า 100 ล้านวิว มีมากกว่าปีละ 10 เพลง ส่วนเนื้อหามิวสิควิดีโอที่ได้รับความนิยม ยอดวิวมากกว่า 100 ล้านวิว สูงสุด คือ ประเภทเรื่องราวสื่อความหมายเป็นหลัก )Narrative) เป็นมิวสิควิดีโอที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องราว ส่วนค่ายเพลงที่ผลิตมิวสิควิดีโอได้รับความนิยมสูงสุดคือ ค่ายอิสระ รองมาคือ ค่ายสังกัดบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด(มหาชน คำสำคัญ : รูปแบบการสื่อสาร / มิวสิควิดีโอ / ยูทูบ / 100 ล้านวิวAbstract The purpose of “A Communication model of music videos on Youtube with 100 million views phenomenon” study is to identify types of singers, genres of music, record label companies and the contents of the music videos that were popular during (year - year). The “Content Analysis” is a technique that was utilised by the researcher to analyse 172 broadcast music videos on Youtube with more than 100 million views during the period. In this study, the researcher analysed the data up until 31 December 2561.From the study found, the numbers of viewers viewed the music videos on Youtube channel have been increasing from the first year of the study (2552).  100 million views phenomenon on Youtube can be explained by the improved technology of the internet as the audiences can access or view the music videos repeatedly whenever and wherever they feel like. Overall, the (solo) singers from independent record label companies were the most popular music videos that created the 100 million views phenomenon. This is probably because of the freedom of the creativities. However, with the further analysis, the researcher found there were 6 songs from “Cocktail” and “Labannon” band that were viewed more than 100 million views. The record label company of these two bands are “Genie Record” which is the company under GMM Grammy Pty Ltd. In term of genres of music, it was found that pop music was the most popular music. Pop rock and Thai country music were the second and third popular, respectively. Interestingly, there were more than 10 Thai country music songs reached more than 100 million views each year from 2558. According to the analysis, the most popular content category from the study was the music videos with narratives which tells the story, logically or sequentially through a chain of events. Last but not lease, the record label companies that produced the most viewed music videos were the independent record label companies and GMM Grammy Pty Ltd. คำสำคัญ : Communication model  / music videos  / Youtube / 100 million views / phenomenon

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-30