กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Authors

  • กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Abstract

รายละเอียดในส่วนนี้ประกอบด้วย» หน้าปกวารสาร» หลักการและเหตุผล» วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร» กำหนดการเผยแพร่» ข้อตกลงเบื้องต้น» กองบรรณาธิการวารสารวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม» การติดต่อกองบรรณาธิการ» บทบรรณาธิการ» สารบัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-30