การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์และการธำรงรักษาของกลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีในประเทศไทย กรณีศึกษา ศิลปินวง GOT7

Authors

  • จารุภัค อธิวัฒน์ภิญโญ
  • มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย
  • ปีเตอร์ รุ่งเรือนกานต์

Keywords:

การเปิดรับสื่อ / สื่อสังคมออนไลน์ / การธำรงรักษา / กลุ่มแฟนคลับ / GOT7 / Media Exposure / Social Media / Retention / Fan Clubs /GOT7

Abstract

The Study of Media Exposure Behaviour of Social Network and Retention Of K-Pop Fan Club in Thailand, Case Study: GOT7บทคัดย่อ การศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์และการธำรงรักษาของ กลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีในประเทศไทย กรณีศึกษา ศิลปินวง GOT7 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการแสวงหาข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีในประเทศไทยวง GOT7 (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการธำรงรักษาของกลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีในประเทศไทยวง GOT7 โดยรูปแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากทางกลุ่มผู้บริหารและบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบบนสื่อออนไลน์รวมไปถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับศิลปินเกาหลีของทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยและกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องเกาหลีวง GOT7 ในประเทศไทย จำนวน 15 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มแฟนคลับวง GOT7 ในประเทศไทยนั้น มีการเปิดรับผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก โดยมีช่องทางในการติดตามหาข้อมูลที่หลากหลายผ่านทางสื่อ Youtube, Twitter หรือ Facebook (แฟนเพจ) ที่สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละสื่อที่นำเสนอ มีการส่งต่อเนื้อหาข้อมูลต่างๆของวง GOT7 ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพหรือวีดีโอ ทั้งจากกลุ่มแฟนคลับ ค่ายเพลงและข่าวตามเว็ปไซต์ต่างๆที่นำเสนอ มีการคัดสรรเนื้อหาของข่าว ที่ทำให้ดูน่าสนใจ สนุก น่าติดตาม อัปเดตความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง มีความถูกต้อง ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือจากแหล่งข่าวที่ได้ ทั้งมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์แก่ผู้รับชม ในส่วนการรับรู้ของกลุ่มแฟนคลับวง GOT7 มีการเปิดรับข่าวสาร โดยเริ่มจากความน่าสนใจในตัวศิลปินเกาหลี ตั้งแต่การติดตามศิลปินก่อนเดบิวต์ การได้เห็นผลงานต่างๆ ก่อให้เกิดความชื่นชอบ เพื่อตอบสนองความต้องการในการติดตาม สนันสนุนศิลปิน นอกจากนี้วง GOT7 มีสมาชิกที่เป็นคนไทย จึงทำให้เป็นที่รู้จักและดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นสิ่งสำคัญที่แฟนคลับจดจำทั้งเนื้อหาและตัวศิลปินวง GOT7 ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการติดตามได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มแฟนคลับมีการติดตามศิลปินวง GOT7 มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในปัจจุบัน มีการนำเสนออัปเดตข่าวสาร กิจกรรม การแสดง ตารางความเคลื่อนไหว ไม่ให้ห่างหายไป จึงทำให้แฟนคลับยังคงคอยติดตามศิลปินวง GOT7 ได้ตลอดเวลา ซึ่งเหตุผลที่ติดตามข่าวสารวง GOT7 นั้น เพื่อตอบสนองความชื่นชอบ ความรักในตัวศิลปินมายาวนาน อีกทั้งกระแสความนิยมของศิลปินเกาหลีที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมให้แก่ศิลปิน แสดงให้เห็นถึงความรักและการเชื่อมโยงระหว่างแฟนคลับในการสร้างเครือข่าย มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามวงเดียวกัน ทำให้เกิดพื้นที่ชุมชนเสมือนโดยถูกเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยข่าวสารของศิลปินและการมีปฏิสัมพันธ์กัน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและกลุ่มแฟนคลับยังคงผูกพันติดตามข่าวสารอย่างยั่งยืน คำสำคัญ: การเปิดรับสื่อ / สื่อสังคมออนไลน์ / การธำรงรักษา / กลุ่มแฟนคลับ / GOT7Abstract The purpose of this research is to 1) study media exposure and information search on social network of GOT7 fan club in Thailand and to 2) study the retention behaviour of GOT7 fan club in Thailand. An in-depth interview is used in this research to obtain qualitative data. Semi-formal interviews were conducted on K-Pop business executives, online media admins, K-Pop event promoters, and fifteen GOT7 fans. Results reveal that GOT7 fans in Thailand follow news and updates about the group via social media; in particular, Youtube, Twitter, and Facebook Fanpage as they can disseminate information and updates quickly. Moreover, they are easy to access. Information about GOT7 is shared in a form of text messages, photos, and videos and is also shared among the fans and the recording company. The contents on social media are highly preferred among the fans as they are nicely presented and updated real time. The fans perceive that the social media news has credibility and accuracy. In addition, GOT7 fans go through the selection process. The attraction started even before the group debut and was developed in to a passion for the artists and their music.  Furthermore, GOT7 has a Thai member which increases the group’s recognition; hence, escalating the group’s popularity. GOT7 fans have also followed the group for a long period of time on social media sites. They receive information about activities, tour dates and concerts, and updates about the artists themselves. They often reunites to do activities together which resulted in a strong online community. Therefore, a shared passion has connected them and retained them with the group. Keywords: Media Exposure / Social Media / Retention / Fan Clubs /GOT7 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30