กองบรรณาธิการ

Authors

  • editor board Srinakharinwirot University.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

editor board, Srinakharinwirot University.

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014http://pubcenter.swu.ac.th

Downloads

Published

2017-01-10

How to Cite

board, editor. (2017). กองบรรณาธิการ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 8(16, July-December). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8350