วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดอ่อน (DENTURE SOFT LINING MATERIALS)

Authors

  • Wallapat Santawisuk Srinakharinwirot University.

Abstract

เมื่อผู้ป่วยสูญเสียฟันธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งปาก ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการใส่ฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไปเพื่อให้เกิดความสวยงามและช่วยในการบดเคี้ยว หลังจากสูญเสียฟันไป สันเหงือกไร้ฟันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยเกิดการสลายของกระดูกเบ้าฟันทำให้สันเหงือกยุบตัวลง ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการเสริมฐานฟันเทียมเพื่อให้เกิดการแนบสนิทกับสันเหงือกส่วนเหลือ โดยอาจใช้วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดแข็งหรืออ่อน ในบางกรณีผู้ป่วยอาจมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุเสริมฐานชนิดอ่อนซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกจากแรงบดเคี้ยวและป้องกันการเจ็บสันเหงือกจากแรงบดเคี้ยวได้ อย่างไรก็ตามวัสดุดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ และข้อจำกัดในการใช้จึงควรพิจารณาเลือกใช้วัสดุในการเสริมฐานอย่างเหมาะสมคำสำคัญ: ฟันเทียม ฐานฟันเทียม วัสดุเสริมฐาน วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดอ่อนAfter partially or completely loss of natural tooth, patients need to be replaced with dental substitution in order to restore esthetics and mastication. After tooth loss, edentulous ridge gradually changes as a result of alveolar bone resorption. For the resorbed ridge, the denture base is needed to be relined to get accurate adaptation to the residual ridge. Both of hard and soft relining materials may be used, but some patients need to use soft material for shock absorber and to prevent sore spot from masticatory force. However, the indications and limitations of this material must be considered to select and use for relining properly.Keywords: denture, denture base, relining material, denture soft lining material

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Wallapat Santawisuk, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2013-10-14