ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Authors

  • ใบนำส่ง บทความวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ใบนำส่ง บทความวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Downloads

Published

2021-01-12

How to Cite

บทความวิจัย ใ. (2021). ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 12(24), 243. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/13223