รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Authors

  • รูปแบบการพิมพ์ บทความวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

รูปแบบการพิมพ์ บทความวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Downloads

Published

2019-06-28

How to Cite

บทความวิจัย ร. (2019). รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 11(21), 221. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/11445

Issue

Section

รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย