เทคนิคการเสริมปกหนังสือและการซ่อมหนังสือ

Main Article Content

อัมพร ขาวบาง

Abstract

งานซ่อมบำรุงหนังสือ นับเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งของห้องสมุดโดยเฉพาะห้องสมุดที่มีผู้ใช้จำนวนมาก เพื่อดูแลรักษาหนังสือให้มีความแข็งแรงคงทน สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ที่หมุนเปลี่ยนเวียนกันใช้ได้อย่างยาวนาน เทคนิควิธีการของการซ่อมบำรุงหนังสือของแต่ละห้องสมุดมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพการใช้หนังสือ ปริมาณการใช้หนังสือ งบประมาณในการซ่อมบำรุง และจำนวนหนังสือที่ต้องซ่อมบำรุง  ตลอจนความรู้ ความสามารถและความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานซ่อม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ขาวบาง อ. (2012). เทคนิคการเสริมปกหนังสือและการซ่อมหนังสือ. บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2297
Section
Book Review