Contact

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพ 10110

Principal Contact

ผศ.ดร. ปวัฒวงศ์ บำรุงขันท์
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Phone 0868093433

Support Contact

Miss Somwan Eamwijit
Phone 0814353591