วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา en-US pawatwong@g.swu.ac.th (ผศ.ดร. ปวัฒวงศ์ บำรุงขันท์) somwan_@hotmail.com (Miss Somwan Eamwijit) Fri, 17 Nov 2023 03:08:23 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60