ความสำคัญของตัวบรรยายเรื่องกับการออกแบบแอปพลิเคชันโมบาย

Authors

  • อารีวรรณ สุขวิลัย
  • อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ
  • วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
  • เบญจวรรณ อารักษ์การุณ
  • ทิพภาวรรณ พลล่องช้าง

Keywords:

ตัวบรรยายเรื่อง, การออกแบบแอปพลิเคชัน, โมบายแอปพลิเคชัน, ประสบการณ์ผู้ใช้, ส่วนต่อประสานผู้ใช้, Persona, Application design, Mobile application, User experience, User interface

Abstract

The Importance of Users’ Personas to Mobile Application Developmentบทคัดย่อ ตัวบรรยายเรื่องกับสถานการณ์ของผู้ใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (user experience) ตัวบรรยายเรื่องช่วยให้ทีมผู้ออกแบบแอปพลิเคชันโมบายมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้ใช้งานและได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังสุดท้ายที่เหมาะสม  ตัวบรรยายเรื่องสามารถนำมาทดลองแทนผู้ใช้งานเป้าหมายแท้จริงได้ โดยเฉพาะกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโมบาย ทั้งนี้ด้วยการนำการค้นหาตัวบรรยายเรื่องมาช่วยการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ เพื่อการพัฒนาการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้สามารถทำให้แอปพลิเคชันโมบายทำงานได้ดีดีกว่าแอปพลิเคชันอื่น ๆ คำสำคัญ : ตัวบรรยายเรื่อง / การออกแบบแอปพลิเคชัน / โมบายแอปพลิเคชัน / ประสบการณ์ผู้ใช้ / ส่วนต่อประสานผู้ใช้Abstract Persona will be applied with user situations is a highly effective tool for user experience designers. The Persona helps the mobile application design team, they focus on the needs of users and achieve the expected results. The Persona can be tested as the real target users, especially with mobile application users. Applying persona creating method is to help design the user interface for user interface design and user experience design of the mobile development, it can make mobile applications work with users better than other applications. Keywords : Persona / Application design / Mobile application / User experience / User interface

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-29