การระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

Authors

  • ไพศาล นาผล ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านเทอร์โม-ของไหล และการเพิ่มการถ่ายเทความร้อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 61 ถ. รังสิต-นครนายก, องครักษ์, นครนายก 26120

Abstract

ABSTRACT Due to the high-performance processor and graphics capabilities, the amount of heat generated by the operation of electronic components has increased in recent years. Therefore, cooling technology has continuously developed to prevent damage to electronic components by overheating and to improve operational stability. There are many techniques for cooling electronic devices. Conventional thermal management devices using active devices such as fans, thermoelectric coolers, and liquid pump loop. In general, liquid cooling system is a highly effective method of removing excess heat. As compare to air cooling system, liquid cooling system generates noise in low level. However, disadvantages of liquid cooling include complexity and less reliable installations for a coolant leak which leaked water can damage any electronic components. Keyword: Thermal cooling; electronic devices; electronic cooling   บทคัดย่อ เนื่องจากโปรเซสเซอร์และกราฟิกการ์ดที่มีสมรรถนะในการทำงานสูงความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของชิ้นส่วนเหล่านี้สูงมากและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการหล่อเย็นจึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทคนิคการระบายความร้อนมีการประยุกต์ใช้มีด้วยกันหลายวิธี เช่น การใช้พัดลม เทอร์โมอิเล็คทริคส์ และใช้ระบบหล่อเย็นด้วยของเหลว การใช้ระบบการหล่อเย็นด้วยของเหลวมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีกว่าระบบการหล่อเย็นด้วยอากาศและระดับเสียงต่ำกว่า แต่อย่างไรก็ตามระบบการหล่อเย็นด้วยของเหลวก็มีข้อเสียหลายอย่าง เช่น ความซับซ้อนของระบบ ความเชื่อมั่นในการติดตั้งระบบ รวมถึงต้องระมัดระวังในการรั่วซึมของระบบหล่อเย็น ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องมือเหล่านี้ได้ คำสำคัญ: การระบายความร้อน; อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์; การระบายความร้อนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-07-02