การกลายเป็น “เกษตรกรโครงการหลวง”: การปรับตัวในวิถีการดํารงชีพภายใต้ ความเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาชาวปกาเกอะญอ ดอยอินทนนท์

Authors

  • อนุวัตร อินทนา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-11-05