ปัญหาในการปรับตัวสู่ระบบราชการสมัยใหม่ของขุนนาง “ข้าราชบริพาร” ตามจารีตแบบเก่าของสยาม: กรณีศึกษาเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2420-2453)

Authors

  • ญาณินี ไพทยวัฒน์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-11-05