บทบรรณาธิการ

Authors

  • Nattapol Isarankura

Abstract

วารสารประวัติศาสตร์เสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย ในสาขาประวัติศาสตร์ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ศึกษาประวัติศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป วารสารพร้อมจะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานวิชาการ จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารประวัติศาสตร์ฉบับต่อๆไปกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความมาให้ทางวรสารพิจารณา และขอขอบคุณ ธนดล ดีประคอง นิสิต ภาควิชาประวัติศาสตร์สำรับภาพปก

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2023-01-12

Issue

Section

บทบรรณาธิการ