ภาพลักษณ์สตรีไทยจากเอกสารชาวตะวันตกสมัยอยุธยา

Authors

  • ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

ร่วมกับสุรเชษ์ฐ  สุขลาภกิจ

Downloads

Published

2011-04-08