สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Authors

  • อัญชลี สุตธรรม

Abstract

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) องค์ที่19 มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร ประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 เวลาประมาณ 04.00 น.(นับอย่างปัจจุบันตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม) ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ณ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี พระชนกชื่อ นายน้อย คชวัตรพระชนนีชื่อ นางกิมน้อย คชวัตร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-17

Issue

Section

สาขาบุคคล องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษา