ศูนย์ศิลป์สิรินธร

Authors

  • เฉลียว พันธุ์สีดา

Abstract

ศูนย์ศิลป์สิรินธร (Princess Maha ChakriSirindhorn Art Center) หมายถึง แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทันสมัยสำหรับเด็กและเยาวชน อันแสดงให้เห็นถึงก้าวที่สำคัญในการผลักดันศิลปะให้กลายเป็นสิ่งมีคุณค่าในสังคมตามมาตรฐานสากลแห่งแรกของอาเซียน เพื่อสนองความเป็นศูนย์บ่มเพาะอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์และดนตรี แห่งแรกของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตามภูมิภาคต่างๆ ในอนาคตของประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-17

Issue

Section

สาขาบุคคล องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษา