สถิติ

Authors

  • สำเริง บุญเรืองรัตน์

Abstract

สถิติ (Statistics) หมายถึง ศาสตร์หนึ่งทางวิชาคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และการทดสอบข้อมูล การแปลผลข้อมูล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-17