การอาชีวศึกษา

Authors

  • สำเริง บุญเรืองรัตน์

Abstract

การอาชีวศึกษา (Vocational Education)หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-17