การเรียนรู้จากการปฏิบัติ

Authors

  • สำเริง บุญเรืองรัตน์

Abstract

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)หมายถึง กระบวนการการศึกษาที่บุคคลทำงานและเรียนรู้ไปด้วยพร้อมๆ กันจากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น และผลการแก้ปัญหา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-17