สมองซีกซ้ายและซีกขวา

Authors

  • สุขวสา ยอดกมล

Abstract

สมองซีกซ้ายและซีกขวา หมายถึงการแบ่งคู่ของสมองในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่แยกออกจากกันโดยช่องตามยาวแนวกลาง (mediallongitudinal fissure) เป็นระนาบซ้ายขวาดังนั้น สมองจึงถูกแบ่งออกเป็นสมองซีกซ้าย และสมองซีกขวาสมองแต่ละซีกจะรับข้อมูลความรู้สึกมาจากด้านตรงข้ามของร่างกายและทำหน้าที่แตกต่างกันระหว่างซีกขวา และซีกซ้าย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-17