ระบบและการศึกษา

Authors

  • สำเริง บุญเรืองรัตน์

Abstract

ระบบและการศึกษา (Systems and Education)เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับการศึกษาที่นำ�การคิดแก้ปัญหาเชิงระบบมาใช้วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา แก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สำเริง บุญเรืองรัตน์

Downloads

Published

2015-08-17