Return to Article Details การใช้เลิร์นนิ่งออบเจ็กต์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนา ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Download Download PDF