Return to Article Details ทางเลือกในการใช้อัลจิเนตเป็นวัสดุตรวจสอบจุดกดเจ็บใต้ฐานฟันเทียม:รายงานผู้ป่วย Download Download PDF