Return to Article Details ประสิทธิภาพของการใช้แปรงสีฟันปล่อยประจุไฟฟ้าต่อการลดคราบจุลินทรีย์และภาวะเหงือกอักเสบ Download Download PDF