Return to Article Details ความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยของประชาชนและผู้นำชุมชน ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานี Download Download PDF