Return to Article Details รุ่นพี่ ของ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง : การดัดแปลงเป็นนวนิยายของไทยกับเครือข่ายการดัดแปลง Download Download PDF