Return to Article Details รูปแบบการสร้างตราสินค้ากาแฟพิเศษภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง Download Download PDF