Return to Article Details การคัดกรองเบื้องต้นเพื่อหาเชื้อราสาเหตุโรคพืชสำหรับใช้เป็นสิ่งควบคุมโดยชีววิธีของผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) Download Download PDF