Return to Article Details ผลตอบแทนทางสังคมของชาวประมงพื้นบ้านจากการสร้าง องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี Download Download PDF