Return to Article Details สังคมและวิถีชุมชนสมัยรัชกาลที่ 3: ศึกษาจากภูมิปัญญาภาพจิตรกรรมวัดสําคัญฝั่งธนบุรี Download Download PDF