Return to Article Details การอนุรักษ์ป่าไม้กับบทบาทใหม่ของกองทัพไทย ภายหลังการทำสงครามต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) : กรณีโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) Download Download PDF