1.
จีนนุ่น พ. คุณสมบัติของ “หญิงดี” ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา (THE QUALIFICATIONS OF “WELL-BEHAVED WOMEN” IN SUPASIT SORN YING OF THE SOUTHERN RELATED TO BUDDHIST NOTIONS AND BELIEFS). - [Internet]. 2017 Jul. 5 [cited 2024 Jun. 12];9(17, January-June):160-75. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9021