1.
กาญจนวงศ์ ไ, กาญจนวงศ์ อ. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่. - [Internet]. 2017 Jul. 5 [cited 2024 Jun. 22];9(17, January-June):120-34. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9018