1.
เพิ่มพูนวิวัฒน์ ชโ, เชยจิตร ร, ธนานุภาพพันธุ์ อ. การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว (STUDY OF THE LOSS OF REVENUE TO THE GOVERNMENT DUE TO FOREIGN ACQUISITION OF THAILAND PROPERTY BY NOMINEES). - [Internet]. 2017 Jul. 1 [cited 2024 Jun. 12];9(17, January-June):29-40. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8977