1.
ทิมวัฒนบรรเทิง ส. การศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะจากเรื่องเล่าเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 พื้นที่วัดเขาทุเรียน (STUDY AND ART CREATION BASED ON THE STORIES OF WORLD WAR 2, WAT KHAO DURIAN AREA). - [Internet]. 2021 Dec. 21 [cited 2023 Mar. 21];13(26):159-74. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14062