1.
ขำเขียว ว. การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(THE BUDDHIST PILGRIMAGE TOURISM IN CHAIYA DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE). - [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2023 Mar. 23];11(21):123-34. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11393