[1]
กาญจนวงศ์ ไ. and กาญจนวงศ์ อ., “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่”, -, vol. 9, no. 17, January-June, pp. 120–134, Jul. 2017.