[1]
เพิ่มพูนวิวัฒน์ ช. โ., เชยจิตร ร., and ธนานุภาพพันธุ์ อ., “การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว (STUDY OF THE LOSS OF REVENUE TO THE GOVERNMENT DUE TO FOREIGN ACQUISITION OF THAILAND PROPERTY BY NOMINEES)”, -, vol. 9, no. 17, January-June, pp. 29–40, Jul. 2017.