[1]
พรหมสิงห์ ก. and สังขรัตน์ อ., “ศักยภาพในการจัดการป่าต้นน้ำ เทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตรัง (POTENTIAL IN WATERSHED FOREST MANAGEMENT: BANTHAT MOUNTAIN RANGE)”, -, vol. 6, no. 12, July-December, pp. 1–13, Feb. 2015.